Vernissage der Ausstellung „Bedeutende Tschechen …


Datum/Zeit
06.02.2020 - 18:00 Uhr

Veranstaltungsort
Centrum Bavaria Bohemia


Foto: Centrum Bavaria Bohemia

… Zwischen Sprache, Nation und Staat 1800-1945“ des Adalbert-Stifter-Vereins

Vernisáž výstavy
„Významní Češi – Mezi jazykem, národem a státem 1800-1945“ od spolku Adalberta Stiftera

Donnerstag | 06.02.2020 I 18:00 Uhr | Centrum Bavaria Bohemia
čtvrtek | 6. 2. 2020 | 18:00 hod. | Centrum Bavaria Bohemia

Zwei Sprachen, zwei Nationalitäten und verschiedene Staatsmodelle prägten die Gesellschaft der böhmischen Länder im 19. Jahrhundert und bis zum Ende des 2. Weltkriegs. Auf 19 Roll-ups werden 15 tschechische Persönlichkeiten und deren Beziehung zur deutschen Sprache und Kultur sowie zur Habsburgermonarchie thematisiert. Vorgestellt werden: Tomáš Baťa, Karel Čapek, Ema Destinová – Emmy Destinn, Antonín Dvořák, Jaroslav Hašek, Leoš Janáček, Josef Jungmann, František Křižík, Josef Lada, Karel Hynek Mácha, Tomáš Garrigue Masaryk, Alfons Mucha, Božena Němcová, František Palacký, Bedřich Smetana. Einleitende Worte zur Ausstellung spricht der Autor der Ausstellung, der Kulturreferent der Böhmischen Länder Dr. Wolfgang Schwarz.

Společnost českých zemí formovaly od 19. století až do konce druhé světové války dva jazyky, dvě národnosti a různé státní modely. Na 19 bannerech je představeno 15 českých osobností a jejich vztah k německému jazyku, kultuře a k Habsburské monarchii. Prezentováni budou: Tomáš Baťa, Karel Čapek, Ema Destinová – Emmy Destinn, Antonín Dvořák, Jaroslav Hašek, Leoš Janáček, Josef Jungmann, František Křižík, Josef Lada, Karel Hynek Mácha, Tomáš Garrigue Masaryk, Alfons Mucha, Božena Němcová, František Palacký, Bedřich Smetana. Úvodního slova k výstavě se ujme sám její autor, kulturní referent pro české země spolku Adalberta Stiftera, Dr. Wolfgang Schwarz.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Veranstaltung wird simultan gedolmetscht.
Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Občerstvení je zajištěno. Akce bude simultánně tlumočena.
Vstup je zdarma, dobrovolné příspěvky vítány.

Die Ausstellung ist vom 06.02.2020 – 21.03.2020 im Centrum Bavaria Bohemia zu sehen.
Výstavu si můžete prohlédnout od 6. 2. 2020 do 21. 3. 2020 v Centru Bavaria Bohemia.

Karte nicht verfügbar